Komentarz do wzorca
facebook

Użytkowość, rys historyczny

FCI Standard nr 333

CHART POLSKI

Kraj pochodzenia : Polska.
Data opublikowania obowiązującego wzorca : 01.10.1999

Użytkowość: Pies myśliwski, do polowania nie tylko na zające, lisy, sarny i dropie, ale także na wilki
Komentarz: Chart polski jest bardzo starą rasą psów myśliwskich. W Polsce polowanie z chartami było od wieków cenioną rozrywką na dworach królewskich, w rezydencjach magnackich oraz wśród szlachty. Stanisław Witkiewicz tak o nim pisze: „Polowanie z chartami było jedną z ulubionych form zabawy u nas. Jest w nim szczególny urok i związek z polskich temperamentem, (...) tego nie uczyliśmy się u nikogo, jest to i w treści, i w formie rzecz polska, przepojona istotą naszej ziemi i duszy.” Charty polskie były więc typowymi psami użytkowymi – rozmiłowana w polowaniach szlachta polska utrzymywała ich wiele, ale selekcję prowadzono wyłącznie pod kątem cech użytkowych: „Mniej baczyć należy na piękność kształtów, bardziej na rączość w ściganiu i bierczość – czyli zręczność w chwytaniu – radził dziewiętnastowiecznym myśliwym i hodowcom Aleksander hr. Ubysz. Użytkowość miała więc zasadniczy wpływ na wygląd charta polskiego.
Sprawą bardzo ważną jest utrzymanie u chartów polskich takiej budowy, proporcji i harmonii ruchów, aby nie zatracić niczego z ich sprawności. Piękny i zdrowy chart polski to taki, który w każdej chwili mógłby ruszyć do pracy w polu.

Klasyfikacja FCI:
                          Grupa X Charty
                          Sekcja 3. Charty krótkowłose.
                          Nie podlegają próbom pracy.

Krótki rys historyczny: Pierwsze wzmianki o Charcie Polskim pochodzą z XIII wieku, prawdopodobnie pochodzi on od chartów azjatyckich w typie saluki. Jest niemożliwe, aby rasa ta powstała w wyniku krzyżówek greyhoundów i borzojów, jak uważa rosyjski autor Sabaniejew, bowiem borzoje znane są od czasów panowania cara Iwana Groźnego, czyli od XVI wieku. W literaturze, zwłaszcza łowieckiej często pojawiają się wzmianki o Charcie Polskim, dużo jest także dokumentacji ikonograficznej. Opisy są bardzo zbliżone do siebie. Niezmienny wygląd Charta Polskiego w malarstwie dowodzi, że pomimo ewentualnych krzyżówek rasa zachowała swój oryginalny wygląd aż do końca XIX wieku.

Read more...